Verkeerswerkgroep

Verkeer op basisschool De Westhoek

Basisschool De Westhoek vindt de verkeersveiligheid van de schoolomgeving belangrijk! 

BVL

Onze school heeft het Brabants Verkeersveiligheids Label (een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen in de provincie Noord-Brabant) sinds schooljaar 2012-2013. Zie ook www.bvlbrabant.nl.

Verkeersgroep
Onze school heeft een verkeerswerkgroep die bestaat uit leerkrachten en ouders. Als u vragen heeft of interesse heeft om verkeersouder te worden, neem dan contact op via verkeer.westhoek@kbsdewesthoek.nl. 

Lopen en fietsen
Voor de schoolomgeving is het veiliger als u met uw kind lopend of fietsend naar school komt. 'Op voeten en fietsen naar school is leuk én gezond!'

Kiss & Ride zone
Onze school heeft naast de gymzaal aan de Ridderstraat een Kiss+ Ride zone die als volgt gebruikt dient te worden:
•de kinderen moeten aan de kant van de school uitstappen;
•de ouders die de 'Kiss en Ride'-strook gebruiken, moeten ook echt direct weer doorrijden.

Parkeren op afstand
U kunt uw auto ook op afstand van de school parkeren, bijvoorbeeld op:
•Bredaseweg;
•Bouwlingstraat;
•Stadhouderslaan.

Fietsenstalling groep 1 tot en met 4
De kinderen van groep 1 tot en met 4 zetten hun fiets in het fietsenhok.

Fietsenstalling groep 5 tot en met 8
De kinderen van groep 5 tot en met 8 zetten hun fiets aan de voorkant van de school.

Fietsparkeren ouders
De ouders zetten hun fiets in de speelstraat langs het lage muurtje, langs de muur tussen gymzaal en ingang schoolplein of bij de fietsenstalling aan de voorkant.  

Niet fietsen op het schoolplein
Tijdens het in- en uitgaan van de school is het zo druk, dat het onverantwoord is om te fietsen op het schoolplein. Graag afstappen en het laatste stukje lopen.

Verkeersbrigadiers
We hebben heel hard verkeersbrigadiers nodig hebben om uw kind(eren) veilig over te laten te steken. Alle tijdstippen moeten ingevuld zijn, voordat wij met een verkeersbrigade mogen starten. Voor vragen, opmerkingen of aanmelden kunt u contact opnemen met Mireille Daanen (directie@kbsdewesthoek.nl).

Ouders en verzorgers wachten op het schoolplein
Aan alle ouders en verzorgers het vriendelijke verzoek om uw kind op te halen op het schoolplein. Dit geldt ook voor de ouders van kinderen die aan de overkant zitten (voormalig Kellebeek College aan Ridderstraat 34). Er zijn ouders die op de stoep en op het fietspad wachten op hun kind. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties voor u, uw kind en medeweggebruikers.

Powered by BasisOnline