Leerlingenzorg

De leerkrachten hebben regelmatig overleg met de intern begeleiders (juf Nanna en juf Inge). Zo worden er groepsplannen opgesteld, zodat alle kinderen het juiste aanbod krijgen, citotoetsen worden besproken, de ib-ers komen in de klas kijken wanneer dat nodig is en gesprekken met ouders kunnen samen gevoerd worden.

Onze zorgprocedure vindt u via deze link: Zorgprocedure KBS De Westhoek

De school werkt samen met verschillende instanties:

Sociaal Wijkteam Oosterhout:
Iedereen uit Oosterhout die een vraag heeft over zorg, welzijn, opvoeden of opgroeien kan terecht bij het Sociaal Wijkteam. Wij zijn een team van professionals met ervaring en kennis op het gebied van o.a. psychiatrie, ouderenzorg, jeugdzorg en mensen met een beperking. Wij werken in opdracht van de gemeente en we kunnen waar nodig verwijzen naar professionele hulp vanuit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
website sociaal wijkteam

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD):
Wij zetten ons in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij hebben wij extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Van baby tot hoogbejaarde. Voor mannen en vrouwen en voor zieke en gezonde mensen. Ook voor u staan wij klaar!
website GGD
 

Regionaal Samenwerkingsverband (RSV):
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een school in de buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren werken schoolbesturen, gemeenten en de betrokken organisaties in de regio Breda samen.
website RSV

 

Powered by BasisOnline