Onze kernwaarden

De Westhoek kenmerkt zich door het positieve klimaat in brede zin.  

Wij willen onze leerlingen helpen in de ontwikkeling tot volwassenen  

  • die goed met anderen kunnen samenwerken 

  • die op een zelfstandige manier hun weg in de samenleving kunnen vinden  

  • die kunnen omgaan met hun eigen emoties én de emoties van anderen 

  • die op een eerlijke manier en met een gezonde kritische houding ten opzichte van zichzelf en anderen in het leven kunnen staan en ervan kunnen genieten.  

Visie  

Bovenstaande hebben we als leidraad genomen bij het opstellen van de visie van de school: 

"Op De Westhoek leren kinderen met plezier en
groeien zij uit tot positieve mensen die met een open blik hun plek in de wereld vinden." 

Binnen onze visie en ons onderwijs staan onderstaande kernwaarden centraal: 

  • Vertrouwen 

  • Samen 

  • Respect 

  • Plezier 

  • Veiligheid 

Deze waarden vormen voor ons de basis om tot een optimale ontwikkeling te komen.  

Missie 

Op de Westhoek vinden wij het vakmanschap van onze leerkrachten, hun pedagogische en didactische vaardigheden, het uitgangspunt voor het ontwikkelen van de leerlingen.  

Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van onze leerlingen een proces is, waarin de samenwerking tussen ouders en school van groot belang is. Vanuit deze visie en missie nodigen wij u uit de ontwikkeling van uw kind zo actief mogelijk te volgen en te ondersteunen. 

Powered by BasisOnline