Oudervereniging

Wat is de oudervereniging?

Wij zijn een vereniging waarvan u (ouders-verzorgers) allen lid bent, mits u natuurlijk kinderen op de KBS Westhoek hebt en daar ook de ouderbijdrage betaalt.
De ouderbijdrage bedraagt € 42,50 per kind per schooljaar. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer  NL29 RABO 0379 0569 09   t.n.v. Oudervereniging KBS de Westhoek.
De oudervereniging bestaat uit ouders van leerlingen uit alle groepen van de school en die persoon is tevens klassenouder van de desbetreffende groep.

Wat doet de oudervereniging?

Samen met de teamleden organiseren wij allerlei leuke activiteiten voor de kinderen van De Westhoek, zoals het sinterklaasfeest, Kerstmis, carnaval, Pasen, schoolreis, sportdag, sporttoernooien, kamp voor groep 8.

Contact

Mocht u vragen, opmerkingen of leuke ideeën hebben, neem dan contact op met een van de bestuursleden. In de eerst volgende vergadering van de oudervereniging zullen wij uw inbreng dan behandelen.

Powered by BasisOnline