Voorschool

Voorschool de Westhoek biedt de mogelijkheid aan peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar om zich twee dagdelen per week op een leuke leerzame manier voor te bereiden op de basisschool. De peuters krijgen een goed doordacht programma aangeboden door gekwalificeerde, ervaren leidsters. De vertrouwde omgeving nodigt de kinderen uit om spelenderwijs te leren, te ontdekken, plezier te maken en in contact te komen met leeftijdgenootjes.

Door afstemming van de werkwijze en doordat er veelvuldig contact is tussen de collega's van de voorschool en de onderbouwgroepen van de basisschool, zijn kinderen al heel vroeg bij ons bekend en kunnen we zorgen voor een doorgaande ontwikkeling van de kinderen. 

Heeft u interesse in de voorschool, lees dan de informatiegids!

Mocht u de voorschool "in bedrijf" graag eens bezoeken, neemt u a.u.b. contact op met de directeur Mireille Daanen. Zij vertelt u graag over De Westhoek en de voorschool en leidt u rond.  


Verdere informatie vindt u via onderstaande links: 

Meldcode

Klachtenregeling van Delta

Tarieven voorschool

Algemeen beleidsplan Delta

Landelijk Registratie Kinderopvang

Pedagogisch beleid

Certificaat geschillencommissie

Powered by BasisOnline