HOME > Onze school > De voorschool
HomeStel een VraagSitemapDocumentatieaanvraagZoekenStel in als favoriet
 Terug  Print deze pagina
LOGIN  
Username
Password
 
Nederlands
KBS de Westhoek
De Voorschool
Vanaf 1 oktober 2005 heeft iedere school die onder het bestuur “Delta” valt zijn eigen voorschool, voorheen de peuterspeelzalen in Oosterhout.

Doelstellingen:
De voorschool streeft ernaar een plaats te zijn waar peuters van 2,5 tot 4 jaar door middel van spel zich kunnen ontwikkelen en leren in hun eigen tempo. Het uitgangspunt van de voorschool is het bieden van veiligheid, gezelligheid en geborgenheid aan de kinderen. Door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden kunnen alle peuters zich optimaal ontwikkelen. Wanneer uw peuter de voorschool bezoekt, wordt er een degelijke basis gelegd en kan uw kind goed voorbereid aan de basisschool beginnen. Op de voorschool wordt uw kind zo goed mogelijk geobserveerd en gevolgd in zijn/haar ontwikkeling. Mocht er sprake zijn van een achterstand of ontwikkelingsproblemen dan kunnen die op tijd gesignaleerd worden. Er kan dan in overleg met de ouders een deskundige ingeschakeld worden.

Inschrijving:
Vanaf het moment dat uw kind 18 maanden is, kan het ingeschreven worden op de Westhoek.
U krijgt dan een intakegesprek en een rondleiding door de basisschool. Na de voorschool wordt uw kind automatisch ingedeeld in de kleutergroepen. Wanneer u echter wenst dat uw kind
vanaf groep 1 naar een andere basisschool gaat, vragen wij u dit tijdig aan te geven bij de directie van de school.

Ouderbijdrage:
Lees hier informatie over de ouderbijdrage van de voorscholen van Delta-onderwijs.
Het halen en brengen van uw peuter:
Wij vragen u om uw kind tot in de voorschool te brengen. Wordt uw kind door een ander opgehaald, laat dit dan even aan de juf weten. Wanneer uw kind moeite heeft met afscheid nemen, geef uw kind dan over aan de juf. Zij zal hem of haar dan extra aandacht geven, zodat u met een gerust hart weg kunt gaan. Zeg altijd tegen uw peuter dat u weggaat maar ook dat u weer terugkomt. Dat komt het vertrouwen bij uw peuter ten goede. Houd het afscheid nemen kort en duidelijk.
U kunt altijd in de loop van het dagdeel telefonisch navragen hoe het met uw kind gaat.

Wat geeft u uw peuter mee?
De peuters mogen beide keren dat ze komen fruit en drinken meenemen. Dit graag meegeven in een te behappen portie voor uw kind, in een bakje/ beker voorzien van naam en klaar voor het gebruik. Doet u a.u.b. het fruitbakje en het drinken in een rugzak, deze ook weer duidelijk voorzien van naam. Tevens verzoeken wij u een verschoning voor uw kind in de rugzak te doen, voor peuters die nog niet zindelijk zijn graag luiers en luierdoekjes. Voor noodgevallen mag er een knuffel en/of speen in de tas gestopt worden.