HOME > Ondersteuning > PBS
HomeStel een VraagSitemapDocumentatieaanvraagZoekenStel in als favoriet
 Terug  Print deze pagina
LOGIN  
Username
Password
 
Nederlands
KBS de Westhoek
PBS - Positive Behaviour Support
PBS staat voor Positive Behaviour Support.
De basis van PBS is het bekrachtigen van positief gedrag; door dit gedrag te prijzen gaan kinderen merken dat het goede gedrag gezien en gewaardeerd wordt.
PBS is een schoolbreed traject, alle kinderen en alle leerkrachten werken hieraan mee. Alle kinderen worden op een eenduidige manier aangesproken, steeds zoveel mogelijk op een positieve manier.

Het gehele scholingstraject van PBS gaat 3 jaren in beslag nemen, uw rol als ouder is hierin ook belangrijk. Begin volgend schooljaar volgt een uitgebreide informatieavond voor alle ouders. Voor nu houden we u per mail steeds op de hoogte van de stand van zaken.

Belangrijk vinden we het om te vermelden dat de TSO ( tussenschoolse opvang) ook actief betrokken is in dit traject. Uw kind zal ook bij het overblijven met dezelfde regels en aanpak te maken hebben.

De Westhoek heeft gekozen voor 5 centrale waarden:

-Respect
-Vertrouwen
-Veiligheid
-Plezier
-Samen

Aan elke waarde zullen regels worden gehangen, steeds zal 1 regel centraal staan in alle klassen en zal er omtrent deze regel geoefend worden, letterlijk lessen in goed gedrag. Wij zullen u steeds van de recent geldende regel op de hoogte brengen. In de nabije toekomst kunt u deze waarden en de regels ook zichtbaar terugvinden in de school.

We zijn er als school van overtuigd dat PBS bij zal dragen aan een positiever schoolklimaat voor alle betrokkenen! We zetten ons ten volle in om ook voor uw kind de school zo prettig mogelijk te maken. We rekenen hierbij op uw ondersteuning!
Zo gaat het team proberen om tegenover iedere terechtwijzing naar een kind, 4x een complimentje te geven. Mogen wij u uitnodigen dit thuis ook te proberen?

PBS is een bewezen concept, vele scholen wereldwijd ervaren reeds de opbrengsten van dit systeem.
Het team van De Westhoek, samen met SKO, gaat ervoor!