HOME > Informatie > Sociale Media v2
HomeStel een VraagSitemapDocumentatieaanvraagZoekenStel in als favoriet
 Terug  Print deze pagina
LOGIN  
Username
Password
 
Nederlands
KBS de Westhoek
Sociale Media
 

Het team van K.B.S. De Westhoek heeft zich gedurende het schooljaar 2011-2012 geschoold in sociale media. Het team is zich ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving waarin kinderen opgroeien. Om deze reden is het onderstaande protocol gevormd, jaarlijks zal dit protocol worden geλvalueerd door het team en waar nodig of gewenst worden aangepast.• De Westhoek ziet het mede als haar verantwoordelijkheid kinderen de voordelen te benoemen van sociale media, maar ook om de nadelen en gevaren ervan bespreekbaar te maken. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het gedrag van een kind binnen de sociale media ligt echter bij de ouders.


• Wij zetten berichtgeving op sociale media uitsluitend in om op  positieve wijze informatie te verspreiden van of over de school. De Westhoek gebruikt momenteel alleen de website en e-mail om informatie te delen.


• Bij festiviteiten zoals Sint of Carnaval zullen er foto’s worden gemaakt ten behoeve van de website van de school. Kinderen zullen ten allen tijde op een niet kwetsende of kwetsbare wijze worden gefotografeerd.


• Alle groepen, met uitzondering van groepen 1-2, maken gebruik van een digibord, dit vergroot de mogelijkheden voor de toepassingen binnen de lessen. 


• Het team wil de  didactiek en didactische methoden niet aanpassen om sociale media meer kans te geven. We zien het als een middel en niet als doel.


• Het team zal via sociale media niet actief contacten onderhouden met leerlingen.  


• Mochten wij als team iets via sociale media vernemen wat uw kind betreft, brengen wij u hiervan op de hoogte. Eventuele maatregelen laten wij aan de ouders.          


• Het team ( individuele leerkracht) kan via sociale media desgewenst wel contacten onderhouden met ouders. De aard van de contacten zijn dan niet werk- gerelateerd en de leerkracht is zich bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie.


• Het team is trots op de school en zal respectvol met derden communiceren. Hetzelfde  verwachten wij van anderen, negatieve uitingen over een individu zullen wij direct bespreekbaar maken met de betrokkenen en keuren wij ten zeerste af!


• De privacy van leerlingen, ouders en leerkrachten dient ten allen tijde gewaarborgd te zijn! Met privé-gegevens zal zeer zorgvuldig worden omgegaan door de school, en vice versa.


• De leerkrachten zijn de ambassadeurs van de school en zullen zich op deze wijze opstellen binnen sociale media. Het team is zich zeer bewust van de kwetsbaarheid van sociale media.


• Veel kinderen bezitten een smart-phone of traditionele mobiele telefoon, tijdens schooltijd is het gebruik hiervan niet toegestaan. De toestellen dienen uit te staan en worden bij voorkeur thuis gelaten of ingeleverd bij de leerkracht tot het einde van de dag. Incidenteel kan het gebruik van de telefoon worden ingezet op verzoek van de leerkracht, in deze gevallen dient het gebruik dan een specifiek lesdoel.


• De Westhoek is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van telefoontoestellen en/of andere elektronische apparatuur.


• De school zal waar en wanneer mogelijk budgetten beschikbaar stellen om de materialen en vaardigheden van het personeel, waar het sociale media aangaat, up to date te houden. Binnen het scholingsbeleid worden middelen gereserveerd om de vaardigheden van leerkrachten op peil te houden.


• Berichtgeving vanuit de school gebeurt bij voorkeur via de website van de school en/of via de mailboxen van de ouders. Deze mogen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden. 


• Privacy van kinderen/teamleden kan de school niet waarborgen. Met het huidige gebruik van social media is dit niet haalbaar. Tijdens festiviteiten waarbij ouders aanwezig zijn, zoals theatervoorstellingen of een kerstavond, kunnen ouders filmen/fotograferen en dit materiaal op social media zetten. Hier heeft de school geen grip op. Wij doen een dringend beroep op ouders om gemaakt materiaal alleen te gebruiken voor privédoeleinden en niet voor social media!