HOME > Ondersteuning > Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant
HomeStel een VraagSitemapDocumentatieaanvraagZoekenStel in als favoriet
 Terug  Print deze pagina
LOGIN  
Username
Password
 
Nederlands
KBS de Westhoek
Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant

Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben.

Jeugdgezondheidszorg kinderen van 4 t/m 19 jaar

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via deze gezondheidsonderzoeken houden wij, in nauwe samenwerking met school, zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind.

Gezondheidsonderzoeken

De GGD West-Brabant onderzoekt jaarlijks op de basisschool alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats. U en uw kind ontvangen automatisch een uitnodiging. In het schooljaar 2012 onderzoekt de GGD de kinderen geboren in 2001 en 2006, in schooljaar 2013 onderzoekt de GGD de kinderen geboren in 2002 en 2007.

De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u steeds per post toe. Daarnaast noteren wij ze in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD. Soms overleggen wij graag met school of een andere partij naar aanleiding van de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met u.

Wat doen we tijdens het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats op school. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. De medewerker Jeugd en Gezin controleert bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Voordat de onderzoeken beginnen, legt de medewerker Jeugd en Gezin in de klas uit wat zij gaat doen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover contact met u op.

Wilt u toch graag aanwezig zijn bij het gezondheidsonderzoek? Neemt u dan contact op met het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486.

Inentingen

GGD West Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen veelvoorkomende ziekten zoals bof, mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker. Meer informatie: www.rivm.nl.

Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op maat over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose. Meer informatie: www.ggdwestbrabant.nl > Reizen.

Jeugdgezondheidszorg op school

Op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en op de ROC’s zijn wij onder andere op de volgende manieren actief [1]:

  • Spreekuren voor leerlingen en hun ouders/verzorgers.
  • Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van leerlingen die vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen.
  • Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg nodig hebben.
  • Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede ventilatie op school.
  • Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaardheid en seksualiteit.
  • Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon).

 


Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Zolang uw zoon of dochter gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar. Telefonisch, persoonlijk of per e-mail.

Contact

U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Of stuur uw vraag per e-mail naar jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl. De medewerkers Jeugd en Gezin van GGD West-Brabant staan u graag te woord. Of neem een kijkje op onze website: www.ggdwestbrabant.nl, thema ‘Mijn Kind’.[1] Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten.

 

 

 


  Mijn Kind in Beeld: Advieswebsite voor opvoeders

De jeugdgezondheidszorg in de regio West-Brabant is behoorlijk in ontwikkeling. Zij hebben ons gevraagd om u te informeren over Mijn Kind in Beeld.

Mijn kind in Beeld is een gezamenlijk initiatief van Careyn, GGD West-Brabant, TWB (Thuis- zorg West-Brabant) en Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij hebben sinds kort de website www.mkib.nl gelanceerd. Het is een website die voor u als ouders van belang is om de ontwikkeling van uw kind goed bij te kunnen houden via dit online volgsysteem. Tijdens de onderzoeken door de doktersassistente van de GGD op de school, wordt uw kind namelijk gewogen en gemeten. De resultaten hiervan kunt u zelf terugzien op de website van Mijn Kind in Beeld. 

Op de website van Mijn Kind in Beeld vindt u als ouder: 
•   verschillende groeicurves (lengte, gewicht, BMI en hoofdomtrek) terug; 
•   kunt u zelf snel afspraken maken en wijzigen voor uw kind; 

en kunt u bovendien gebruik maken van de 'Advies op maat' module waarbij u als ouder met vragen over verschillende onderwerpen terecht kunt.
U kunt als ouders via de website inloggen met uw DigiD om bij de gegevens van uw kind(eren) te komen.